تنها همین یادهاست که ماند و خواهد ماند

۵ مطلب با موضوع «تصورات من» ثبت شده است

دنیای فرشته ها

خوب به خاطرم هست که در دوران کودکی، با آرزو و انتظار جایزه های فرشته ها به خواب می رفتم و بیدار می شدم.

شاید تنها آن هدیه های خیالی نبودند که مرا منتظر خویش می ساختند و شاید هم آن کار جزئی از دوران پچگی است. اما آن چه که اکنون در موردش فکر می کنم، چیزی جز خوبی و پاکی آن فرشتگان نیست...

دنیای فرشته ها نیز، نمادی از همان خوبی ها و زیبایی هاست.
۵ نظر
علی سیارنژاد

خواب و بیداری


   پس از نوزده روز...


به روزی فکر کنید که دیگر در آن خبری از آرزوها نیست. صبح از خواب برمی خیزید و جهانی تاریک را نظاره می کنید.

روزی پر از سردی و خاموشی انتظار شما را می کشد. دنیایی بی هیچ هدف... آیا واقعا می توانیم که این را برای خود بخواهیم؟!

خواب و بیداری به این موضوع می پردازد...

۴ نظر
علی سیارنژاد

سفر در زمان

سلام بر همه ی عزیزان!

حتما تاکنون شما هم برای کارهایی که از انجام دادن آن ها راضی نبودید، به بازگشتی به گذشته امیدوار بوده اید!

همان بازگشتی که شاید بعضی از ما در افکار خویش برای تفریح هم که شده(!) سری به آن می زنیم...
این همان سفر در زمان است...
۷ نظر
علی سیارنژاد

طلوعی دوباره

آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که چه چیزی سبب می شود که ما انسان ها در اوج بی رغبتی و نا توانی، بازهم گرایشی به سرانجامی نیکو و پیروزی داریم؟ چه چیزی موجب می شود که کشاورزی در اوج خشکسالی و  بی اقبالی، باز نیز دست به دعا بر می دارد و خدا را می خواند؟

۳ نظر
علی سیارنژاد

فراتر از تصور!

ده ها میلیارد سال پیش با انفجاری مهیب از ماده ای بسیار متراکم، کیهان شروع به حیات کرد...

در کسری از ثانیه، برای نخستین بار ماده و زمان پدید آمد و جهان شکل گرفت.
پس از میلیاردها سال دیگر، زمین و دیگر اجزای عالم وجود، شکل گرفتند و سال ها پس از آن نیز برای نخستین بار، موجودات زنده بر روی این کره ی جوان نفس کشیدند. این در حالی بود که انسان ها منتظر نوبت شان برای آفرینش بودند...!
زمان به همین شکل گذشت و سپری شد تا این که از نوادگان میمون ها، انسان ها پدید آمدند. با این وجود آن ها از برادرانشان (شامپانزه ها!) بسیار متفاوت بودند.

 همگی این اتفاقات به وقوع پیوست تا انسان طعم حیات را بچشد. در واحدی که ما آن را زمان خطاب می کنیم. یعنی هر یک از انسان ها در برهه ای مشخص از زمان و مکان می آید و می رود. حال این موضوع را در زمان حال تصور کنید... با تصور خودتان... این تصویری از وجود ما در گیتی است:
۱۰ نظر
علی سیارنژاد