با سلام و با آرزوی این که تا کنون در امتحانات موفق بوده باشید...

به دلیل کنجکاوی بسیاری از دانش آموزان در خصوص روش محاسبه ی نمره هایشان و ضرایب دروس، دراین نوشته به این موضوع خواهم پرداخت. امیدوارم که موردپسند واقع شود.


خوب تنها سال اول دبیرستان را در نظر می گیریم:


جدا از ضریب هر درس، نمره ی نهایی و کلی دروس، این گونه محاسبه می گردد. 


نوبت اول
نوبت دوم
نمره­ ی سالانه
نمره­ ی ارزش­یابی مستمر
نمره ­ی ارزش­یابی پایانی
نمره ­ی ارزش­یابی مستمر
نمره­ ی ارزش­یابی  پایانی
مجموع نمرات ارزش­یابی­ ها با ضریب تقسیم بر 10
ضریب 1
ضریب 2
ضریب 1
ضریب 6

 
حالا می پردازیم به ضریب درس ها:

   دین و زندگی: ضریب 4

زبان فارسی: ضریب 2

   ادبیات فارسی: ضریب 2

عربی: ضریب 2

   زبان انگلیسی: ضریب 3

مطالعات اجتماعی: ضریب 3

   فیزیک و آزمایشگاه: ضریب 3

   شیمی و زندگی: ضریب 3

   ریاضیات: ضریب 4

   زیست شناسی: ضریب 2

   تربیت بدنی: ضریب 1

قوانین اجتماعی: ضریب 1

   جبرانی ریاضی: ضریب 1

برنامه ریزی تحصیلی: ضریب 1

   و در نهایت انضباط: ضریب 2

این ضرایب در بیشتر موارد بدون تغییر بکار می روند ولی ممکن است در برخی از مدارس کمی متفاوت باشند. 

   به هر حال هم اکنون تنها به موفقیت و کسب نتایج عالی در امتحانات فکر کنید و بدانید که:

همه چیز امتحان نیست!!!

  با آرزوی پیشرفت همگان _ علی سیارنژاد

  بیست و نهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو خورشیدی