به نام آفریدگار اعداد


سلام بر همگی!

خوب همانطور که از شروع و عنوان مطلب پیداست، سعی می کنم که در این نوشته در مورد نگاهی جدید به ریاضی و چگونگی درک آن صحبت کنم...