در این قسمت، تعدادی جملات زیبا قرار دادم. ای کاش صرف نظر از خواندن آن ها، کمی در مفهومشان نیز تامل کنیم...


ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند ................................................................... 

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی: 

یکی دیروز و یکی فردا!
.................................................................. 
خوبی بادبادک اینه که 
می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده
ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده .
.................................................................. 
با کسی زندگی کن که مجبور نباشی 
یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی .
.................................................................. 
انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛ 
بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد .
.................................................................. 
مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از آن گل ها دوست داشتنی ترند . 
.................................................................. 
تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . 
.................................................................. 
چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . 
.................................................................. 
اگر گیاهان صدایی نداشته باشند 
به معنای آن نیست که دردی ندارند .
.................................................................. 
و در نهایت این که اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد 
باور محال بودنش را عوض کن...


هریک از این جملات می توانند روش زندگی هر فردی را تغییر دهند. اگر ما به این صورت به آن ها نگاه کنیم...