تنها همین یادهاست که ماند و خواهد ماند

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

نمره هایمان چگونه حساب می شوند؟!

با سلام و با آرزوی این که تا کنون در امتحانات موفق بوده باشید...

به دلیل کنجکاوی بسیاری از دانش آموزان در خصوص روش محاسبه ی نمره هایشان و ضرایب دروس، دراین نوشته به این موضوع خواهم پرداخت. امیدوارم که موردپسند واقع شود.

۲۶ نظر
علی سیارنژاد

معجزه ی پرواز

  پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. 

 یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است اما  نمی‌داند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از همان روز اول که آن را روی شاخه‌ای قرار داده  تکان نخورده است...

۴ نظر
علی سیارنژاد

خواب و بیداری


   پس از نوزده روز...


به روزی فکر کنید که دیگر در آن خبری از آرزوها نیست. صبح از خواب برمی خیزید و جهانی تاریک را نظاره می کنید.

روزی پر از سردی و خاموشی انتظار شما را می کشد. دنیایی بی هیچ هدف... آیا واقعا می توانیم که این را برای خود بخواهیم؟!

خواب و بیداری به این موضوع می پردازد...

۴ نظر
علی سیارنژاد