سلام بر همه ی عزیزان!

حتما تاکنون شما هم برای کارهایی که از انجام دادن آن ها راضی نبودید، به بازگشتی به گذشته امیدوار بوده اید!

همان بازگشتی که شاید بعضی از ما در افکار خویش برای تفریح هم که شده(!) سری به آن می زنیم...
این همان سفر در زمان است...