با سلام و با آرزوی این که تا کنون در امتحانات موفق بوده باشید...

به دلیل کنجکاوی بسیاری از دانش آموزان در خصوص روش محاسبه ی نمره هایشان و ضرایب دروس، دراین نوشته به این موضوع خواهم پرداخت. امیدوارم که موردپسند واقع شود.