با سلام...

امروز می خواهم داستان تصویری مختصر و کوتاهی از سفرمان به شهر کاشان جهت حضور در مسابقات ریاضی سیگما را برایتان شرح دهم. با ما همراه باشید!