سلام، حالتون چطوره؟! امیدوارم که تا حالا از تعطیلات تابستانی لذت برده باشید و عباداتتون هم مقبول درگاه حق بوده باشه...

حدود سه ماه پیش بود، که نوشته ی چرا درمانده ایم؟! را ثبت کردم و در همان جا بود که قولی به شما دادم مبنی بر این که سه مورد دیگر را نیز به شما معرفی کنم...

و حالا زمان آن رسیده! در این مطلب، علاوه بر آن که به بیان چند عامل دیگر می پردازم،،،


اصلا خودتون ببینید متوجه می شید!!! :)