با سلام.

چند روز پیش کتابی را از آقای حسن نراقی مورد مطالعه قرار دادم که موضوع آن این بود: "چرا درمانده ایم؟" 

کتابی بسیار زیبا و جالب که بسیاری از نکات را که ما در زندگی روزمره ی خویش باور داریم بیان می کند.

حال آن که بعضی از آنان سبب درماندگی و عقب افتادگی ما از سایر جوامع جهان خواهد شد... 

قصد ندارم که این کتاب را به صورت خلاصه در این جا بنویسم. این نوشته برداشت من از خواندن " چرا درمانده ایم؟" است.