سلام بر همگی و با امید آن که تاکنون از تعطیلات نوروزی لذت برده باشید!

دو سه ماه پیش بود که شما تصاویری را از فصل تابستان مشاهده نمودید و اکنون شما را به تماشای عکس هایی از ماه های پائیز دعوت می کنم که خود آن ها را تهیه کرده ام. امیدوارم که موردپسند واقع شود... 

برفی دل انگیز در فصل پائیز _ این جا آمل نیست!


 و باز هم غروب خورشید... این بار از نگاهی دیگر و از قابی متفاوت. از قاب پائیز           

 

رنگ آمیزی درختان در فصل رنگ ها

  

ورزش را فراموش نکنید!!! حتی در سرما


و سرما در فصل پائیز _ این جا آمل نیست!


در نهایت نیز از کم بودن شمار عکس ها متاسفم. ولی با این وجود:

سوز زمستان مجالی برای کم بودن تعداد عکس ها را نخواهد داد. منتظر آن باشید!


 علی سیارنژاد _ پنجم فروردین ماه سال یک هزار و سیصد و نود  و دو خورشیدی