سلام بر همگی!
چند روزی می شود که مدرسه ها به خواب تابستانی رفته اند و ما هم داریم برای فصل آزادی مان برنامه ریزی می کنیم!
از طرفی فکر کردن به این که این مدت زمان نیز روزی به پایان می رسد، ما را ناراحت می کند و هم می خواهیم که استفاده ی درستی از تابستان داشته باشیم. اما بهتر است که به مورد اول توجهی نشان ندهیم. همانطور که مدرسه چند روز پیش پایان یافت، تابستان نیز می آید و می رود ولی مهم این است که ما چگونه از آن بهره می گیریم!
پس بهتر است به جای آن که روزها و شب ها پای تلوزیون بنشینیم یا کامپیوتر بازی کنیم، کمی به تفریح در خارج از خانه بپردازیم و این را نیز بدانیم که:

 تابستان فصل آزادی است. خود را در خانه هایمان زندانی نکنیم!

بنابراین خود را برای جنگ با خانه نشینی و گوشه گیری آماده کنید. اگر در این جنگ شکست بخورید، گرمای تابستان و تنبلی بر شما چیره می شود و آرزوی بازگشت به مدرسه را در سر   می پرورانید ولی اگر پیروز این نبرد باشید، این شما هستید که با شور و نشاطتان، تابستان را کلافه کرده اید!!!

 

 امیدوارم همواره شاد باشید و از تعطیلات نیز لذت ببرید.

 علی سیارنژاد _ بیست و دوم خردادماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو خورشیدی