بسم الله الرحمن الرحیم

من علی سیارنژاد متولد بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت خورشیدی هستم.

هدف از تاسیس این وبلاگ نیز، بیان عقاید و افکار یکدیگر برای رسیدن به هدف و نتیجه اى بزرگ است...

هدفی که راهگشاى بسیاری از مسائل زندگى ما خواهد بود.

در ضمن خوشحال مى شم اگر پیشنهاد یا انتقادى دارین به من اطلاع بدین.